23 пронајдени огласи

Актиниди киви 3

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 10:35:18

Актиниди киви 3 годишни садници во црни кеси, испорака за 1 ден

Види повеќе
По договор

Садници од тиква

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 10:34:09

Садници од тиква стамболка правилно сочувани и одржани

Види повеќе
По договор

Словенска тракторска прскалка

Земјоделска механизација - понуда
21.04.2017, 10:09:00

Словенска тракторска прскалка и коса пољострој српска

Види повеќе
По договор

Инкубатор за 100

Фарми и опрема - понуда
21.04.2017, 09:08:04

Инкубатор за 100 јајца проверен за вадење пилиња со проспект за работа

Види повеќе
По договор

Јапонски црвен јавор,

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 07:04:55

Јапонски црвен јавор, јапонска цреша, јапонска дуња и др. украсни раст.

Види повеќе
По договор

Жива ограда, туи,

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 07:04:07

Жива ограда, туи, ќемпреси, елвод, шимшир и др. зимзелени садници

Види повеќе
По договор

Зимзелени дрвца -

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Зимзелени дрвца - туја -180 ден. парче, високи од 60 до 200 см

Види повеќе
По договор

Мали зимзелени дрвца

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Мали зимзелени дрвца - туја, од 30 до 80 ден парче

Види повеќе
По договор

Бенџамин 2м 60см

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Бенџамин 2м 60см во саксија и хибискус кој цвета преку цела година

Види повеќе
По договор

Рафтови железни за

Земјоделска механизација - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Рафтови железни за гаење буковки, шампињони

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории