12 пронајдени огласи

Актиниди киви 3

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 10:35:18

Актиниди киви 3 годишни садници во црни кеси, испорака за 1 ден

Види повеќе
По договор

Садници од тиква

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 10:34:09

Садници од тиква стамболка правилно сочувани и одржани

Види повеќе
По договор

Јапонски црвен јавор,

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 07:04:55

Јапонски црвен јавор, јапонска цреша, јапонска дуња и др. украсни раст.

Види повеќе
По договор

Жива ограда, туи,

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 07:04:07

Жива ограда, туи, ќемпреси, елвод, шимшир и др. зимзелени садници

Види повеќе
По договор

Зимзелени дрвца -

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Зимзелени дрвца - туја -180 ден. парче, високи од 60 до 200 см

Види повеќе
По договор

Мали зимзелени дрвца

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Мали зимзелени дрвца - туја, од 30 до 80 ден парче

Види повеќе
По договор

Бенџамин 2м 60см

Садници и расади - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Бенџамин 2м 60см во саксија и хибискус кој цвета преку цела година

Види повеќе
По договор

Јапонска мушмула украсна

Садници и расади - понуда
20.04.2017, 11:29:29

Јапонска мушмула украсна вкусна зимзелена и палма за во двор што не мрзне

Види повеќе
По договор

Бенџамин висок 2

Садници и расади - понуда
19.04.2017, 18:32:00

Бенџамин висок 2 метри

Види повеќе
По договор

Аронија тригодишма берба

Садници и расади - понуда
19.04.2017, 13:41:00

Аронија тригодишма берба во август, киви и садници

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории