13 пронајдени огласи

Водоводџија чистење одводи

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Водоводџија чистење одводи со сајла, поправка водовод и чистење бојлери од каменец

Види повеќе
По договор

Изработка на секаков

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Изработка на секаков вид на мебел - кујни, плакари, комоди со искуство, квалитетно и евтино

Види повеќе
По договор

Регистрација на нови

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Регистрација на нови правни субјекти и книговодствени услуги од овластен книговодител по поволни цени

Види повеќе
По договор

Бравар монтира брави,

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Бравар монтира брави, амортизри, изработка и монтажа на лесна алуминиумска и железна браварија по ниски цени

Види повеќе
По договор

Алуминиумски и железни

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Алуминиумски и железни врати,прозори, излози.шибери и др. изработувам, монтирам и сервисирам по ваш избор

Види повеќе
По договор

Основања, промени, бришења

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Основања, промени, бришења на сите видови фирми, пријава и одјава на работен однос, блокирани сметки

Види повеќе
По договор

Ел.инсталации

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Ел.инсталации

Види повеќе
По договор

Лимар изработка и

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Лимар изработка и монтажа на сите видови лимарски услуги и санација, поправка на кров

Види повеќе
По договор

Ликвидација, стечај, регистрирање

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Ликвидација, стечај, регистрирање фирма, проценка на основачки влог, промени во фирма, пријавување работници, М4 стаж

Види повеќе
По договор

Молер искусен домаќински

Други услуги - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Молер искусен домаќински молерисува педантно фарба прозори врати

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории