4 пронајдени огласи

Сервисирање на сите

Сервисни - понуда
17.02.2017, 00:00:00

Сервисирање на сите видови машини за перење, машини за садови, шпорети, бојлери и др. електрични апарати

Види повеќе
По договор

Сервисирање на сите

Сервисни - понуда
17.02.2017, 00:00:00

Сервисирање на сите видови на фрижидери, разладни ветрини, ледомати и комори

Види повеќе
По договор

Сервисирање на клима

Сервисни - понуда
17.02.2017, 00:00:00

Сервисирање на клима уреди, демонтажа и монтажа, дополнување на фреон и хемиско чистење со еколошки средства

Види повеќе
По договор

Сервис машини за

Сервисни - понуда
17.02.2017, 00:00:00

Сервис машини за перење, фрижидери, бојлери, ел.шпорети, т.а. печки, индикатори

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории