37 пронајдени огласи

Продавам половни прозори и врати

Столарија - понуда
26.04.2017, 13:02:13 Скопје

Половни врати и прозори словенски содупло термопан стакло, балконска и влезна врата сите добро сочувани

Види повеќе
По договор

Радијатори за парно

Инсталации и материјали - понуда
22.04.2017, 02:50:21 Охрид

2 радијатори за парно 90 60 и 70 60 см, како и еден регистер/пешкирач/ за купатило 100 60 см. Користени 1 година

Види повеќе
По договор

Пвц прозори со

Столарија - понуда
21.04.2017, 09:18:00

Пвц прозори со термопан стакло двослојно, трослојно во сите димензии, половни, цени поволни, идални за застаклување на тераси

Види повеќе
По договор

ПВЦ прозори со

Столарија - понуда
21.04.2017, 09:14:00

ПВЦ прозори со термопан стакло двослојно, трослојно со сите димензии, половни, цен поволни, идеални за застаклување на тераси

Види повеќе
По договор

Откупувам граѓа, метални

Инсталации и материјали - побарувачка
21.04.2017, 07:20:00

Откупувам граѓа, метални потпирачи, даски и греди, цевки и жабици за скеле

Види повеќе
По договор

Железни подупирачи, оплата

Инсталации и материјали - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Железни подупирачи, оплата за шаловање, кајли за стегање, оплата

Види повеќе
По договор

Цигли фасадни 25х12х6.5

Инсталации и материјали - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Цигли фасадни 25х12х6.5 црвени 32 парчиња, драп 15 парчиња

Види повеќе
По договор

Гусани радијатори, шпорет

Греење - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Гусани радијатори, шпорет на дрва „Горење“

Види повеќе
По договор

Две соларни болјерчиња

Греење - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Две соларни болјерчиња од 80 л. три плочести соларни колектори од 2 м3 и две балконски врати со стакло Јеловица

Види повеќе
По договор

Купувам термо печка

Греење - побарувачка
21.04.2017, 00:00:00

Купувам термо печка МК-АЕГ 2 кв. дожина 64.5 см, висина 63 см.

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории