13 пронајдени огласи

Радијатори за парно

Инсталации и материјали - понуда
22.04.2017, 02:50:21 Охрид

2 радијатори за парно 90 60 и 70 60 см, како и еден регистер/пешкирач/ за купатило 100 60 см. Користени 1 година

Види повеќе
По договор

Откупувам граѓа, метални

Инсталации и материјали - побарувачка
21.04.2017, 07:20:00

Откупувам граѓа, метални потпирачи, даски и греди, цевки и жабици за скеле

Види повеќе
По договор

Железни подупирачи, оплата

Инсталации и материјали - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Железни подупирачи, оплата за шаловање, кајли за стегање, оплата

Види повеќе
По договор

Цигли фасадни 25х12х6.5

Инсталации и материјали - понуда
21.04.2017, 00:00:00

Цигли фасадни 25х12х6.5 црвени 32 парчиња, драп 15 парчиња

Види повеќе
По договор

Поцинкована мрежа за

Инсталации и материјали - понуда
20.04.2017, 12:34:00

Поцинкована мрежа за ограда 40 ден

Види повеќе
40 ден.

Ферт греди од

Инсталации и материјали - понуда
20.04.2017, 11:22:00

Ферт греди од 3 метри за монта. евтино

Види повеќе
По договор

Плочки бели фасадни

Инсталации и материјали - понуда
20.04.2017, 11:17:17

Плочки бели фасадни од бел цемент во Ѓ Петров

Види повеќе
По договор

Кршен камен од

Инсталации и материјали - понуда
19.04.2017, 20:46:00

Кршен камен од каменолом с. Групчин, од варовник сиво-бел погоден за камен, ѕидање на куќи, огради, украси, 9 е/м3

Види повеќе
По договор

Екстра тампон 0-63

Инсталации и материјали - понуда
19.04.2017, 20:45:00

Екстра тампон 0-63 мм од камен варовник, каменолом кај с.Групчин 5 е/м3, може и со наш превоз

Види повеќе
По договор

Камени фракции 0-44-88-16

Инсталации и материјали - понуда
19.04.2017, 20:44:00

Камени фракции 0-44-88-16 и 16-32мм од варовник од каменолом во с.Групчин, Желино, евтино може и со наш транспорт

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории