30 пронајдени огласи

Машина за тоалетна

Машини и алати - понуда
13.01.2017, 10:41:00

Машина за тоалетна хартија со два бига со перфоратор и бансек

Види повеќе
По договор

Вакумска машина за

Машини и алати - понуда
13.01.2017, 00:00:00

Вакумска машина за плафоњерки и нож за неа, поволно

Види повеќе
По договор

Инокс материјали, шипки

Машини и алати - понуда
13.01.2017, 00:00:00

Инокс материјали, шипки фи 6 до фи 80 мм, цевки фи 12 до фи 324 мм, лим до 30 мм, инокс вентили и др. инокс електроди, инокс жица 1,0 до 4 мм, електромотори 0,75, 2,2, 5,5 кв.

Види повеќе
По договор

Машина за шиење

Машини и алати - понуда
13.01.2017, 00:00:00

Машина за шиење “Багат“

Види повеќе
По договор

Ладилник за вода

Опрема - понуда
13.01.2017, 00:00:00

Ладилник за вода проточен чилер, лактофризер 1500 л, дупликатори 2х50 лит, 500 лит, 120 лит, пакери за јогурт - чаши 0,2 л инокс пумпи, како и опрема за прехрамбена, хемиска, фармација и др.

Види повеќе
По договор

Машини за пишување

Машини и алати - понуда
13.01.2017, 00:00:00

Машини за пишување кирилици и латиници и електронски

Види повеќе
По договор

Абрихтерсо 3 операции

Машини и алати - понуда
13.01.2017, 00:00:00

Абрихтерсо 3 операции за обработка на дрво

Види повеќе
По договор

Барам рачен книковезачки

Машини и алати - побарувачка
13.01.2017, 00:00:00

Барам рачен книковезачки нож за обрежување книги и сечење хартија

Види повеќе
По договор

Барам рачен книговезачки

Машини и алати - побарувачка
13.01.2017, 00:00:00

Барам рачен книговезачки нож за обрежување книги и сечење хартија

Види повеќе
По договор

Барам рачен книговезачки

Машини и алати - побарувачка
13.01.2017, 00:00:00

Барам рачен книговезачки нож за обрезување книги и сечење хартија

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории