28 пронајдени огласи

Автомат за обработка

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 11:23:00

Автомат за обработка на стакла за наочари

Види повеќе
По договор

Преса за лепење

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 10:32:00

Преса за лепење церари и машина за премотување стреч и алуминиумска фолија

Види повеќе
По договор

Машина за хартиени

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 10:31:00

Машина за хартиени кеси

Види повеќе
По договор

Машина за месарска

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 10:31:00

Машина за месарска хартија

Види повеќе
По договор

Мотор Томос за

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 00:00:00

Мотор Томос за вода

Види повеќе
По договор

Опрема и алат

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 00:00:00

Опрема и алат за репарирање гуртни и ламели

Види повеќе
По договор

Машина за тоалетна

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 00:00:00

Машина за тоалетна хартија со два бига и бансек

Види повеќе
По договор

Машина за шиење

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 00:00:00

Машина за шиење Панорамик Италијанска со куфер

Види повеќе
По договор

Столарска машина со

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 00:00:00

Столарска машина со 3 операции, циркулар, дихт, фреза, поволно

Види повеќе
По договор

Столарска машина со

Машини и алати - понуда
17.03.2017, 00:00:00

Столарска машина со 3 операции, циркулар, дихт, фреза, поволно

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории