2 пронајдени огласи

Ладилник за вода

Опрема - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Ладилник за вода проточен чилер, лактофризер 1500 л, дупликатори 2х350 лит, 500 лит, 120 лит, пакерка за јогурт чаши 0,2 лит инокс пумпи, како и опрема за прехрамбена, хемиска, фармација и др.

Види повеќе
По договор

Инокс материјали шипки

Опрема - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Инокс материјали шипки фи 6 до фи 80 мм, цевки фи 12 до фи 324 мм, лим до 30мм, инокс вентили и др. инокс електроди, инокс жица 1,0 до 4 мм. електромотори 0,75, 2,2, 5,5 кв.

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории