100 пронајдени огласи

Скопје атрактивен плац повеќе

Земјиште - понуда
19.05.2017, 11:31:00 К.Вода

Скопје атрактивен плац повеќе наменски 1100м2 во Пинтија на пат инфра структура може да се дели

Види повеќе
По договор

Скопје индустриска зона Визбегово,

Земјиште - понуда
19.05.2017, 10:58:09 Скопје

Скопје индустриска зона Визбегово, нива, плац, 2180м2 во градежен реон, на магистрален пат Скопје Приштина

Види повеќе
По договор

Скопје две ниви до заобиколница

Земјиште - понуда
19.05.2017, 10:57:40 Скопје

Скопје две ниви до заобиколница Скопје кон Тетово во Шутка, 7000м2 и 3000м2, до бетонска база Јосинг, над гробишта Бутел

Види повеќе
По договор

Скопје продавам/менувам плац во

Земјиште - понуда
19.05.2017, 10:35:36 К.Вода

Скопје продавам/менувам плац во Кисела Вода, за соодветен стан

Види повеќе
По договор

Скопје плац во Сопиште 400м2

Земјиште - понуда
19.05.2017, 10:34:11 Сопиште

Скопје плац во Сопиште 400м2

Види повеќе
По договор

Скопје трансформиран градежен плац

Земјиште - понуда
19.05.2017, 09:03:36 Скопје

Скопје трансформиран градежен плац во нас.Пинтија 391м2

Види повеќе
По договор

Кичево нива прва класа со

Земјиште - понуда
19.05.2017, 08:56:00 Другово

Кичево нива прва класа со наводнување во атарот на с.Другово

Види повеќе
По договор

Скопје плац 1400м2 Кучевичка бара,

Земјиште - понуда
19.05.2017, 08:53:00 Скопје

Скопје плац 1400м2 Кучевичка бара, со услови за градба со маркица

Види повеќе
По договор

Скопје Долно Соње нива-плац 5700м2

Земјиште - понуда
19.05.2017, 00:00:00 Скопје

Скопје Долно Соње нива-плац 5700м2 и 1170м2 70м од асфалтен пат со сопствен пат 4.5м широчина и плац во селото, струја и вода

Види повеќе
По договор

Скопје ниви во с. Љубанци

Земјиште - понуда
19.05.2017, 00:00:00 Скопје

Скопје ниви во с. Љубанци

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории