43 пронајдени огласи

Продавам 2 ПАРКИНГ МЕСТА по 800е

Останато - понуда
23.05.2017, 10:08:56 Скопје

Скопје 2 паркинг места во Влае2. Цена за 1 п.мест 800е, цена за 2 п.места 1600е. Се наоѓаме во близина на Тинехот во Влае

Види повеќе
800 e.

Боца СО2 20

Останато - понуда
19.05.2017, 11:32:00

Боца СО2 20 кг. повеќе наменска, полна

Види повеќе
По договор

Половна туш кабина

Останато - понуда
19.05.2017, 10:35:38

Половна туш кабина

Види повеќе
По договор

ХП ташна за

Останато - понуда
19.05.2017, 07:58:00

ХП ташна за лаптоп, цена поволна

Види повеќе
По договор

Работни и школски

Останато - понуда
19.05.2017, 07:57:00

Работни и школски бироа, цена поволна

Види повеќе
По договор

Ќумбе за печење

Останато - понуда
19.05.2017, 07:36:15

Ќумбе за печење пиперки

Види повеќе
По договор

Бет колци за

Останато - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Бет колци за лозја за ограда каналетки бет.блок ивичњаци и бекатон плочки

Види повеќе
По договор

Каналетки за бекатон

Останато - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Каналетки за бекатон плочки ивичњаци бетонски

Види повеќе
По договор

Комплет оксигенски со

Останато - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Комплет оксигенски со резачка + 2 боци оксигенски 1 ацитиленска

Види повеќе
По договор

Фрижидер за готов

Останато - понуда
19.05.2017, 00:00:00

Фрижидер за готов сладолед и рафтови за маркет, кабли за компјутер

Види повеќе
По договор

Последни посетени огласи


Категории